Business building


Ledarskap och Organisation

Alla organisationer är unika men har också många likheter med varandra. Lyktan bistår med mentorskap och teamwork-träning för du ska kunna uppnå en tryggare och mer driftssäker organisation med motiverade och alerta medarbetare. Vår bakgrund som företagsledare i multinationella, och multikulturella, företag innebär att vi är vana att utveckla organisationer utifrån flera dimensioner.

Vi erbjuder:

  • Ledarskapsutveckling
  • Teamwork träning
  • Multikulturellt arbetssätt
  • Styrelsearbete
  • Generationsskiften
  • Chef att hyra
© 2010 Lyktan Invest AB