Strictly business


Försäljning & Marknadsföring

Allt handlar om hur du ska göra fler och större affärer, på vilka marknader du ska agera. Vi på Lyktan kan bistå dig och ditt företag med kunskap att utforma olika strategier för internationell expansion. Det innefattar bl. a. val av marknader, marknadsföringsmetoder och positionering/profilering.

Vi erbjuder:

  • Varumärkesstrategier
  • Marknadsstrategier
  • Marknadsföringsstrategier
  • Internationell expansion
  • Varumärkesstyrning
© 2010 Lyktan Invest AB