Business openings


Strategisk affärsutveckling

Affärsutveckling är en stundtals en hård process och vårt jobb är att hjälpa dig att se och förstå svårigheterna och lotsa dig igenom dem. Vår erfarenhet står till förfogande när du ska välja tillväxtstrategi för ditt företag.

Vi har varit drivande i tillväxtföretag, hanterat lyckade förvärv, sammangåenden och försäljningar av företag. Vi har, helt naturligt, även en del att tillföra inom Integrations-projektledning. Lyktan Invest erbjuder Affärsplanering på strategisk och taktisk nivå beroende på dina behov.

 

Vårt erbjudande:

  • Affärsutveckling
  • Affärsplanering
  • Tillväxtstrategier
  • Förvärv, Sammangåenden samt Försäljning av företag
  • Integrations-projektledning
© 2010 Lyktan Invest AB